13 ΘΕΣΕΙΣ

13 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 13 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο Δήμο Τρικκαίων που εδρεύει στα Τρίκαλα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Οι θέσεις:

  • ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – 6 θέσεις
  • ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – 3 θέσεις
  • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ – 2 θέσεις
  • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 2 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).

Διαβάστε αναλυτικά εδώ.

κοιΝοποιηστε στα μεσα επικοινωνιασ?

Facebook
Twitter
Linkdin
Email

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ