ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) φυσικά
πρόσωπα, (Α) ένα (1) συνεργάτη ειδικό σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και (Β)
ένα (1) συνεργάτη ειδικό σε θέματα οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων και σε θέματα
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, για την υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου
Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Θέση Α: ένας (1) συνεργάτης ειδικός σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

Θέση Β: ένας (1) συνεργάτης ειδικός σε θέματα οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων
και σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

Δείτε αναλυτικά εδώ.

κοιΝοποιηστε στα μεσα επικοινωνιασ?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkdin
Share on email
Email

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ