Πτυχιούχος τοπογράφου μηχανικού ή Πολιτικού μηχανικού

Πτυχιούχος τοπογράφου μηχανικού ή Πολιτικού μηχανικού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Visit Planner: Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ενημέρωσης και Σχεδιασμού Περιήγησης και Δραστηριοτήτων για Τουρισμό Κρουαζιέρας βασισμένη σε Υβριδικά Συστήματα Σύστασης Πληροφορίας”.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 (14.04.2022), και ώρα 14:00.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ.

κοιΝοποιηστε στα μεσα επικοινωνιασ?

Facebook
Twitter
Linkdin
Email

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ