Σφραγίδα (Imprint)

Σφραγίδα (Imprint)

Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2022.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Jobmap.gr Τσεκούρας Βασίλειος Ατομική Επιχείρηση
Ελλάδα, Θεσσαλία, Τρίκαλα, Καποδιστρίου 40Α
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rg.pamboj@ofni
Αριθμός τηλεφώνου: 2431304044
VAT ID: 108655825

1. Γενικά

1.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην ΤΡΙΚΑΛΩΝ με την άδεια χρήσης ή τον αριθμό μητρώου:

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.