ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ένα (1) άτομο / Βιολόγος με Μεταπτυχιακό.

Αντικείμενο του έργου είναι ο έλεγχος της χρήσης υαλοθραύσματος και των ιδιοτήτων του, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Προσδιορισμός περιβαλλοντικού και κοινωνικού οφέλους της χρήσης του ανακυκλωμένου υαλοθραύσματος σε δομικές εφαρμογές καθώς και αξιολόγηση τυχόν κινδύνων. Έκθεση αποτελεσμάτων ανάλυσης κύκλου ζωής. Υποστήριξη στατιστικής ανάλυσης πειραματικών μετρήσεων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Αιτήσεις έως τις 15/04/2022 και ώρα 14:00.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ.

κοιΝοποιηστε στα μεσα επικοινωνιασ?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkdin
Share on email
Email

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ