ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ

Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τρεις μήνες.

Περιοχή Ιωαννίνων (Γραφεία ΕΦΑΙ, Αποθήκες Πέραμα)

Θέσεις:

  • ΥΕ Εργατών (Με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα) – 6 θέσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaioa@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων υπόψιν κ. Ν.Κυραμάριου ή Σ. Παππά (τηλ. επικοινωνίας: 2651001051), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από Τετάρτη, 13 Ιουλίου έως Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022.

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ.

κοιΝοποιηστε στα μεσα επικοινωνιασ?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkdin
Share on email
Email

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ